ЙОДОДЕФІЦИТ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ

 
 

ЙОДОДЕФІЦИТ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ
мудрое здоровье, йодис

 

ГЛАВНАЯ
Йодис, концентрат, йодис с витаминами, витамин С, Е, интерйодис

 

 

 

Дослідження, проведені науковцями Iнституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук за підтримки ВООЗ, показали, що йододефіцит різного ступеня тяжкості притаманний всій території країни.

 


Які ж наслідки йододефіциту?

Це значна кількість йодозалежних захворювань та висока частота патології у вагітних і дітей. За даними офіційної статистики, понад 1,5 млн. дорослих та дітей мають патологію щитовидної залози, 80% її зумовлено дефіцитом йоду.

 

Чому ж такий необхідний для організму йод і скільки його треба?  

Необхідність йоду обумовлена його значенням для синтезу тиреоїдних гормонів, майже половину маси основного гормона щитовидної залози — тироксину — складає йод.  

 
                          

Що робиться для вирішення проблеми

За даними ВООЗ, захворювання, викликані йодною недостатністю, можуть бути повністю ліквідовані. Основою їхньої профілактики є забезпечення населення продуктами, збагаченими йодом. ВООЗ, Міжнародний центр з ліквідації йодозалежних захворювань і Дитячий фонд ООН (ЮНIСЕФ) для стійкого, довготривалого подолання йододефіцитних хвороб як економічно ефективний, універсальний і безпечний метод рекомендують йодування солі. Але є своє але...

 

Рекомендації спеціалістів

 


 

Виникає патологія вагітності


 

 

В рамках програми науковці Iнституту ендокринології та обміну речовин, Iнституту медицини праці й Iнституту гігієни та медичної екології провели регіональні дослідження йодного статусу найбільш вразливих до йододефіциту категорій населення — дітей і жінок дітородного віку. Ці дослідження ще раз довели, що внаслідок йодного дефіциту страждає не тільки щитовидна залоза, але й уповільнюється фізичний розвиток дітей та знижується їхній інтелект, виникає патологія вагітності.

   

Було вивчено йодне забезпечення новонароджених, зв'язок між надходженням цього мікроелемента до дитини в період внутрішньоутробного розвитку та частотою перинатальної патології. Низька йодна забезпеченість вагітної негативно позначається на забезпеченні мікроелементом новонародженого: 78% дітей, внутрішньоутробний розвиток яких відбувався під впливом недостатності йоду, народилися з йододефіцитом різного ступеня тяжкості.

 

Доведено вплив недостатнього йодного забезпечення матері на формування патології центральної нервової системи немовляти (51,1% дітей), зниження показників загального розвитку за шкалою Апгар, народження великої кількості дітей з анемією та гіпотрофією. 44,4% новонароджених мали затримку внутрішньоутробного розвитку. В регіонах легкої йодної ендемії вагітність поглиблює йодну недостатність у жінок, і це негативно впливає на їхню репродуктивну функцію, ускладнює перебіг вагітності і позначається на здоров'ї новонароджених.


Третина дітей у 3—7-річному віці не отримувала необхідної кількості йоду. У 6,7% недостатній для їхнього віку розумовий розвиток, медіана екскреції йоду з сечею у них становила 71,58 мкг/л, що вказувало на слабкий ступінь надходження цього мікроелемента в організм. Встановлено зв'язок між йодним забезпеченням та показниками фізичного розвитку школярів на основі даних комплексного рандомізованого обстеження їх у Західному регіоні. Показано, що кількість дітей з дисгармонійним розвитком вірогідно більша у кластерах з недостатнім йодним забезпеченням. Збільшення щитовидної залози більш ніж на 50% норми збільшує кількість дітей з крайніми формами різкодисгармонійного розвитку.

 

 

Рекомендації спеціалістів

Які ж практичні заходи можуть бути рекомендовані для профілактики йодної недостатності? Найбільш ефективний — масове вживання йодованої солі. Нібито все ясно. Але якщо проаналізувати досвід інших країн, побачимо, що існують суттєві відмінності у проведенні масових профілактичних заходів, а саме у визначенні ступеня йодування кухонної солі та у виборі йодистих препаратів. З йодистих препаратів використовуються такі сполуки йоду, як йодид калію (КI) та йодат калію (KIO3).


Разом з тим існують групи населення з підвищеною потребою в йоді, яким необхідні додаткові препарати, що містять йод. Є й захворювання, коли використання солі має бути обмежене, але йод потрібний для організму (це стосується пацієнтів з гіпертонічною хворобою та захворюваннями нирок).

Тому є обґрунтованою доцільність групової та індивідуальної профілактики як фармакологічними препаратами з вмістом йоду (дозою 200 мкг/добу) впродовж усієї вагітності та в період грудного вигодовування, так і натуральними з високим вмістом йоду.

Що розуміється під натуральними препаратами? Йодована сіль — це по суті харчова добавка. Подібно цьому розроблені препарати з морських водоростей, йодована вода, йодована олія та ін. 

 

Препарати з вмістом йоду


В Україні найбільшої уваги заслуговує препарат «Барба-йод» та йодована вода «Йодіс».

«Барба-йод» створений на основі водорості Чорного моря цистозіри, за вмістом йоду та корисних мікроелементів він не поступається подібним зарубіжним аналогам, але за рахунок вітчизняної сировини забезпечує виробництво необхідної його кількості.

 

Слід зазначити, що інколи при перевищенні дози може виникати аутоімунний тироїдит, захворювання, яке до останнього часу не піддавалося лікуванню. Крім того, створені нові препарати широкого вжитку — вода «Йодіс» та «Йодіс-концентрат», а на їхній основі інші різні лікарські засоби.


Авторам вдалося створити препарат з відмінними якостями води, в яку входить йод в необхідній кількості, і вода зберігає свою якість і профілактичну властивість протягом тривалого часу. Секрет води «Йодіс» захищений патентами, авторськими свідоцтвами в багатьох європейських країнах, а також у Канаді, Мексиці, Китаї, Австралії. В Південній Азії «Йодіс-концентрат» офіційно рекомендований з метою йодної профілактики для забезпечення йодом фармацевтичних препаратів, питної води, напоїв та харчових продуктів.

 

Посол ООН з проблеми йододефіциту А. Карпов високо оцінив цю роботу і бачить реальний позитив від її впровадження. Саме тому багато європейських та деякі держави Америки купують цей продукт в України.

 

Недавно у зв'язку з техногенною катастрофою в Японії інтерес до води «Йодіс» виявив уряд цієї країни.

Визнаючи пріоритетність вирішення даної проблеми та значні досягнення в цьому напрямку, Національна академія медичних наук висунула роботу колективу вчених «Профілактика йодозалежних захворювань в Україні та розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології» на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки. Втім, масштабність питання, крім зусиль вчених, потребує й державного вирішення.

 

Три роки тому був підготовлений законопроект для Верховної Ради «Про запровадження профілактики йодозалежних захворювань». На жаль, з різних причин його обговорення не відбулося. На сьогодні підготовлена Державна цільова програма запобігання захворюванням, що спричинені йодною недостатністю, та проект відповідного указу президента. Сподіваємось, що здоров'я населення та інтелект нації не залишаться поза увагою президента і указ буде підписано, а отже, значною мірою проблема буде вирішена.


Заввідділом та лабораторії діагностики і
профілактики йодозалежних захворювань
Iнституту ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. Комісаренка НАМНУ, професор,
доктор мед. наук, В.І.Кравченко

 

Многочисленными исследованиями  было установлено, что щитовидная железа является одним из наиболее радиационно-чувствительных органов человеческого организма, а рак щитовидной железы — одним  из наиболее типичных радиационноиндуцированых новообразований.


Для радиоактивных изотопов йода характерно быстрое и селективное накопление в ЩЖ, приводящее к ее облучению и последующему повышенному риску развития рака и доброкачественных узловых образований (стохастический эффект облучения). Для развития гипотиреоза необходимо поглощение нескольких грей (Гр) радиоактивного йода, что может произойти только в исключительных случаях. Все эти последствия можно минимизировать (или вовсе предотвратить) своевременным приемом адекватной дозы препаратов стабильного йода.

 

Латентный период после облучения до развития рака ЩЖ может составлять от 5 до 50 лет. Повышенный  риск развития РЩЖ у облученного человека остается на протяжении всей его жизни.


Кроме того, что йодный дефицит увеличивает негативные эффекты радиоактивного йода, нехватка йода в период беременности нарушает развитие мозга плода, что приводит к снижению коэффициента интеллектуального развития (IQ) на 10–15 %. Дефицит йода в питании признан наиболее частой причиной снижения интеллекта в мире, что подвергает особому риску беременных женщин и детей.                                             

Йодис концентрат

 

 

 

 Обновлен 19 окт 2014. Создан 01 мая 2012Йодис, концентрат, йодис с витаминами, витамин С, Е, интерйодис